Välkommen till våra tipspromenader vid Bergstugan Vi startar söndag 4/9, sitter uppe hela veckan. Frågorna bytts varje söndag,trimbingo.


Höstterminen 2022

Gymnastik

Måndagar: . Är avlsutad för vår säsongen 2023 start  hösttermin mitt i augusti.


Tisdagar kl 10.00 Promenad och stavgångför pensionärer och daglediga vid Bergstugan.Promenadenpågår året om. Utom röda tisdagar.


Onsdagar kl 17.30.


Stick-café : Onsdag den 29 mars  var den sista för våeen. 2023, återkommer i höst


Torsdagar kl 17.30-18.30.Barngympa för 4-5 år.

Inställt tillsvidare,Tipspromenadvid Bergstugan.

Vi hälsar gammal och ung välkommen till våra verksamheter. Ingen tipspromenad mellan 14/5-2/9

Vi startar tipspromenaderna 3/9 2023.. Frågorna byts varje söndag. Samma frågor sitter ute hela veckan. Skriv namn och aderss på startkortet. 


För att delta i våra träningsgrupper krävs erlagd medlemsavgift

Årsavgiften är 250:- (familjekort 500:-). Swishnummer 123 543 0657

Kan betalas till vårt Bankgiro 587-6719


Upplysningar gymnastik:Mia Olsson tel 070349 9212