Välkommen till våra tipspromenader vid Bergstugan Vi startar söndag 4/9, sitter uppe hela veckan. Frågorna bytts varje söndag,trimbingo.


Höstterminen 2022

Gymnastik

Måndagar: Den 5/12 är sista träningen för i år. Start 23 01 09 Mias tel 070 3499212


Tisdagar kl 10.00 Promenad och stavgångför pensionärer och daglediga vid Bergstugan.Promenadenpågår året om. Utom röda tisdagar.


Onsdagar kl 17.30.

Stick-café :Start onsdag 25/1 18.00-20-00. I Ekumeniakyrkan Odensberg

Kontakt: Gunnel Forsblad


Torsdagar kl 17.30-18.30.Barngympa för 4-5 år.

Inställt tillsvidare,Tipspromenadvid Bergstugan.

Vi hälsar gammal och ung välkommen till våra verksamheter.

Vi startar tipspromenaderna 8 Januari 2023. Frågorna byts varje söndag. Samma frågor sitter ute hela veckan. Skriv namn och aderss på startkortet. 


För att delta i våra träningsgrupper krävs erlagd medlemsavgift

Årsavgiften är 250:- (familjekort 500:-). Swishnummer 123 543 0657

Kan betalas till vårt Bankgiro 587-6719


Upplysningar gymnastik:Mia Olsson tel 070349 9212